תמיכה ב-PlaceholderAPI

אייריס מספקת כמה מצייני מיקום בסיסיים בזמן איריס עולמות

מפתחערך לדוגמה

%iris_biome_name%

Desert Hills

%iris_biome_id%

hot/desert-hills

%iris_biome_file%

overworld/biomes/hot/desert-hills.json

%iris_region_name%

Hot

%iris_region_id%

hot

%iris_region_file%

overworld/regions/hot.json

%iris_terrain_slope%

0.36

%iris_terrain_height%

74

%iris_world_mode%

Studio or Production

%iris_world_seed%

234567888854454

%iris_world_speed%

36/s

Last updated