תמיכה ב-MythicMobs

לאיריס יש תמיכה ב-MythicMobs 5.

ישויות אייריס

אפשר לשגר ישויות בביומות של אייריס, בשביל עוד מידע לחצו פה

{
  "type": "CAT",
  "surface": "LAND",
  "specialType": "MythicMobs:JumpingSpider"
}

"type": "CAT"לא משנה כלום למעשה. זה רק מוודא שאיריס תקבל את הישות.

כמו שאפשר לראות כאן, בשביל לגרום לאייריס לעשות שיגור לישויות אנחנו צריכים ליצור קובץ אייריס אם סוג היישות המיוחד, יחד אם המזהה שלה בתוך הפלאגין MythicMobs

ה VSCode ישלים אוטומטית שמות Mythic Mob המותקנים בשרת אם אתם משתמשים באייריס סטודיו!

שיגור רנדומלי ב-MythicMobs

בגלל ש-MythicMobs לא תומך בביומות מותאמות אישית של אייריס, אז יכול להיות קשה להשתמש ב-MythicMobs כדי לשגר ישיות באקראיות בתוך ביומות אייריס.

עם זאת, אתם יכולים להשתמש בפלאגין הזה כדי להוסיף תמיכה לביומות אייריס הנקראות RealBiomeCondition.

דוגמא לשימוש

RandomSpawns/IrisSpawns.yml
KingSludge:
 MobType: KingSludge
 Worlds: world_iris
 Chance: 0.01
 Priority: 1
 Action: REPLACE
 Conditions:
 - entitytype{t=SLIME} true
 - biometype SWAMP true
QueenSludge:
 MobType: QueenSludge
 Worlds: world_iris
 Chance: 0.01
 Priority: 1
 Action: REPLACE
 Conditions:
 - entitytype{t=SLIME} true
 - realbiome minecraft:swamp,overworld:swamp_cambian_drift,overworld:swamp_marsh_rotten true

Last updated