פקודות

לאדפט יש כמות עצומה של פקודות. כדי להיות מסוגל להשתמש בפלאגין כמו שצריך, אתם צריכים לזכור את כולן בעל פה.

הפקודות היחידות באדפט הן פקודות ניפוי באגים עבור רעש וחלקיקים כדי שתוכל לבדוק רעשים ולראות חלקיקים בעת יצירת מיומנויות.

Last updated